jednodenní kurzy

- SEBEOBRANA PRO ŽENY - jednodenní kurz, doba trvání 5 hodin.

- STŘELBYPROSTÁ PISTOLE - jednodenní kurz, doba trvání 4 hodiny.

- PRIMITIVNÍ TELESKOP - jednodenní kurz, doba trvání 4 hodiny.

Momentálně termíny jednodenních kurzů nevypisujeme. Kurz jsme schopni připravit po objednávce skupiny osob a vzájemné dohodě termínu a platby.Sebeobrana pro ženy

Primitivní teleskop

Střelbyprostá pistole