klub

Klub Sebeobrana Hodonín byl oficiálně založen 1.3. 2010 skupinou přátel, jejichž cílem bylo na hodonínsku vybudovat místo pro cvičení reálné sebeobrany bez příkras.


Historie klubu

Od doby vzniku uplynulo již spoustu času. Postupně jsme se měnili a procházeli různými vývojovými fázemi. Léta 2010 - 2015 byla hlavně o získávání zkušeností a vytváření celistvého bojového systému. Bylo třeba poskládat naše různorodé znalosti do jednoho celku a celek i jeho dílčí částí dlouhodobě a prakticky testovat. Tréninky probíhaly spíše v tělocvičně, koncem této pětiletky se začala zvyšovat četnost tréninků venku.

Období mezi roky 2015 - 2020 se neslo v duchu cvičení v různorodém venkovním prostředí, za každých světelných i klimatických podmínek. Cvičili jsme na trávě, betonu, sněhu, ledu, v autě, budově, za světla i tmy. Trénovali jsme již pouze efektivní sebeobranu a prověřené věci, zároveň jsme neopustili myšlenku zkoušení nového a testování na nás samotných. V této době jsme také do výuky zařadili pravidelné střelecké tréninky.

Rok 2021 jsme si naplánovali jako rok dalšího posunu. Střídání tréninků venku i v tělocvičně, zařazení pravidelných tréninků jen pro ženy, kurzy na ovládání teleskopu a pistole... Leč člověk míní, Bůh mění. A tak nám tréninky otesal nejdříve covid a vládní restrikce, a když se zdálo, že se blýská na lepší časy, dne 24.6. 2021 jsme se i my mohli setkat s obrovskou silou tornáda, které nám zničilo venkovní areál na cvičení, včetně klubovny a části pomůcek. Stylově nás tornádo navštívilo právě při venkovním tréninku a přímí účastníci tohoto setkání mohli být rádi, že trénink skončil jen s povrchovými šrámy dvou z nich...

Po pár týdnech jsme se však oklepali a první potornádový trénink proběhl už 15.7. 2021, opět venku. Od září téhož roku budeme využívat nové prostory. 

Povstali jsme z popela. BYLI JSME A BUDEM!


Nabídka služeb, o tréninku

- pravidelné tréninky v tělocvičně a venku pro muže i ženy

- pravidelné tréninky pro ženy

- jednodenní kurzy

- individuální soukromé tréninky (po domluvě dle časových možností trenérů)


Technická část tréninku spočívá v souboru námi vybraných a ověřených technik aikido, thaiboxu, MMA, BJJ a dalších bojových systémů, které nám vyhovují. V postoji, na zemi, beze zbraně, se zbraněmi, ve dne, v noci, proti jednomu či více útočníkům. Prostě cvičíme moderní sebeobranu, která vychází z potřeb člověka žijícího v Evropě 21. století a díky legislativě ČR máme možnosti užívat k obraně různé typy obranných technických prostředků. 

Na závěr je třeba zdůraznit, že jsme amatérský klub. Sebeobrana je pro nás účelem, potěšením a životní cestou. Disponujeme znalostmi, které jsme ochotni předávat jen těm, jež s nimi dokáží zacházet uvážlivě a nebudou je zneužívat. Jsme přístupní pohodovým snaživým slušným lidem. Agresoři, rváči a darebáci u nás vítáni nejsou.


Tým Sebeobrana Hodonín