klub

Klub Sebeobrana Hodonín byl oficiálně založen 1.3. 2010 skupinou přátel, jejichž cílem bylo na hodonínsku vybudovat místo pro cvičení reálné sebeobrany.


Historie klubu

Od doby vzniku uplynulo již spoustu času. Postupně jsme se měnili a procházeli různými vývojovými fázemi. Léta 2010 - 2015 byla hlavně o získávání zkušeností a vytváření celistvého bojového systému. Bylo třeba poskládat naše různorodé znalosti do jednoho celku a celek i jeho dílčí částí dlouhodobě a prakticky testovat. Tréninky probíhaly spíše v tělocvičně, koncem této pětiletky se začala zvyšovat četnost tréninků venku.

Období mezi roky 2015 - 2020 se neslo v duchu tréninků v různorodém venkovním prostředí, za každých světelných i klimatických podmínek. Cvičili jsme v písku, na trávě, betonu, sněhu, ledu, v dopravních prostředcích, budovách, na schodišti, za světla i tmy. Trénovali jsme efektivní sebeobranu a prověřené věci, zároveň jsme neopustili myšlenku zkoušení nového a testování na nás samotných. V této době jsme také do výuky zařadili pravidelné střelecké tréninky.

Rok 2021 jsme si naplánovali jako rok dalšího posunu. Střídání tréninků venku i v tělocvičně, zařazení pravidelných tréninků jen pro ženy, kurzy na ovládání teleskopu a pistole... Leč člověk míní, Bůh mění. Tréninky nám nejdříve otesal covid, pokusy papalášů o restrikce, částečný přechod do undergroundu... A když se zdálo, že se blýská na lepší časy, dne 24.6. 2021 jsme se i my mohli setkat s obrovskou silou tornáda, které nám zničilo venkovní areál na cvičení, včetně klubovny a části pomůcek. Stylově nás tornádo navštívilo právě při venkovním tréninku a přímí účastníci tohoto setkání mohli být rádi, že trénink skončil jen s povrchovými šrámy.

Po pár týdnech jsme se však oklepali a první potornádový trénink proběhl už 15.7. 2021, opět venku. Od září téhož roku jsme začali využívat nové prostory, uspořádali jednodenní kurz pro ženy, zařadili i čistokrevné tréninky pouze pro ženy. 

Od září 2022 se klub Sebeobrana Hodonín uzavírá širší veřejnosti. Tréninky pro veřejnost však pokračují nadále pod hlavičkou nástupnického klubu Combat defence Hodonín.